Հայոց լեզու, Գրականություն

Կորեական առակ «Արտասովոր դատը»

Մի ծեր մետաքսավաճառ մի անգամ Փխենյանից թանկարժեք բեռով ուղևորվեց հարավ: Նա ցանկացավ Սարիվոնի շուկայում վաճառել նրբահյուս և գույնզգույն մետաքսի երեսուներկու թոփ։ Ճանապարհին մութն ընկավ, իսկ մոտակայքում ոչ գյուղ կար, ոչ էլ իջևանատուն։ Բարեբախտաբար, հենց ճանապարհի մոտ վաճառականը տեսնավ մի հայտնի մարդու պարսպապատ գերեզման։ Գերեզմանաթմբի աջ և ձախ կողմերում վեր էր խոյանում երկու մեծ քարե արձան, որոնք ներկայացնում էին նախարարներին կամ գիտնականներին։ Նրանց կողքին կանգնած էր երկու ձի։ Վաճառականը այստեղ էլ որոշեց գիշերել, մետաքսի բոլոր թոփերը կապեց իրար և դրեց գլխի տակ: Նա, շոգից և երկար ճանապարհից հոգնած, շատ շուտ քնեց:
Երբ առավոտյան արթնացավ, գլխի տակ մետաքսի թոփերի փոխարեն ծանր քարեր տեսավ։ 
Վաճառականը սարսափած վեր թռավ. իր երկար տարիների աշխատանքի բոլոր պտուղները, որոնք իր ողջ ընտանիքի ապրուստն էին, ինչ-որ մեկի կողմից հափշտակված էին: Նա անմիջապես շտապեց մանդարինի (բարձր պաշտոնյա) մոտ և պատմեց իր դժբախտության մասին:
Մանդարինը հայտնի էր աղքատ և ճնշված մարդկանց հանդեպ իր ազնվությամբ, իսկ չարագործների հանդեպ անխնա էր: Դրա համար ժողովրդը նրան սիրում ու պաշտում էր։ Վաճառականին լսելով` մանդարին-դատավորը հարցրեց նրան.
-Ինչ-որ մեկին գերեզմանի մոտ տեսե՞լ ես։
-Ոչ մեկին, պարոն, — պատասխանեց վաճառականը,- բացի այն երկու արձանից, որոնք բլրի վրա են:
— Ուրեմն, ոչ մի կենդանի էա՞կ, — մեկ անգամ ևս հարցրեց դատավորը։ — Ոչ, ես իսկապես ոչ մեկին չեմ տեսել։
-Դե ինչ, այդ դեպքում պետք է երկու քարե արձանները բերել, — որոշեց մանդարինը, — թող նրանք վկաներ լինեն։
Մարդիկ շատ զարմացած էին. ինչու՞ քանդել գերեզմանը և բերել լուռ արձաններին: Սակայն դատավորը պնդեց իրենը.
-Դատարանն ու արդարությունը դա են պահանջում, գողությունը մեծագույն չարագործություն է, այն զզվելի է նույնիսկ անբարբառ արարածների համար:
Բնակիչներին շատ հետաքրքիր էր, թե ինչ կլինի հետո: Բոլորը ցանկանում էին մասնակցել այդ անսովոր դատին: Դատավորը սկզբում թույլ չտվեց նրանց, բայց վերջապես համաձայնեց, որպեսզի տեղացիներից երեսուն մարդ ներկա լինի դատական ​​նիստին:

Դատավարությունը սկսվեց: Սկզբում ընթերցվեցին չինական դասական գրքերից մեջբերումներ, ապա` օրենսդրությունից մի քանի կետ: Բոլորը լուռ լսում էին: Բայց վաճառականը ողբալով խոսում էր իր դժբախտության մասին: Այդ ժամանակ դատավորը բարձրաձայն և հանդիսավոր հարցրեց գերեզմանից դատարանի դահլիճ տեղափոխված քարե արձանին.
-Դու՞ ես գողացել մետաքսը:
Արձանը լուռ էր:
-Քանի որ նա չի ցանկանում խոսել, մահակի վաթսուն հարված հասցրեք, -ասաց դատավորը:
Ծառաները վերցրեցին իրենց ծանր կաղնե մահակները և սկսեցին ծեծել քարը: Մարդիկ ծիծաղները հազիվ էին զսպում: Դա լսելով՝ մանդարինը հանկարծակի զայրացավ.
-Երբ ես կայացնում եմ իմ որոշումները, ոչ ոք իրավունք չունի ծիծաղելու, դուք կպատժվեք դրա համար:

Մարդիկ սկսեցին ներում խնդրել, բայց մանդարինը անդրդվելի էր:
-Ես ձեզ տուգանում եմ, — ասաց նա,-ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է գնի մետաքսի մի թոփ և բերի այստեղ:
Դատական նիստին ներկա երեսուն բնակիչները փորձեցին վիճել, բայց ի վերջո ստիպված եղան ենթարկվել և, որպեսզի չստանան ավելի ծանր պատիժ, դուրս եկան դատարանի դահլիճից: 
Որոշ ժամանակ անց` նրանք վերադարձան: Յուրաքանչյուրն իր թևի տակ կրում էր մետաքսի մի թոփ:

Վաճառականը, գործվածքները տեսնելուն պես, բացականչեց.
-Սա հենց ինձանից գողացված մետաքսն է:
Մանդարինը հարցուփորձ արեց, թե ումից են գնել գործվածքը: Դատարան բերեցին վաճառողին, և շուտով գողը հայտնաբերվեց:
 Այսպիսով, երկու քարե արձանները իսկապես մերկացրին  հանցագործին և ապացուցեցին, որ նույնիսկ անբարբառ արարածներին գարշելի են գողությունները։

https://worldofaphorism.ru/pritchi

Español

«Hijo de la Luna» իսպաներենից անգլերեն,ռուսերեն

Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda
Que una hembra gitana
Conjuró a la luna hasta el amanecer
Llorando pedía al llegar el día desposar un calé»Tendrás a tu hombre, piel morena»
Desde el cielo habló la luna llena
Pero a cambio quiero el hijo primero
Que le engendres a él
Que quien su hijo inmola para no estar sola
Poco le iba a quererLuna, quieres ser madre
Y no encuentras querer que te haga mujer
Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer
Con un niño de piel?
Hijo de la lunaDe padre canela nació un niño
Blanco como el lomo de un armiño
Con los ojos grises en vez de aceituna
Niño albino de luna
Maldita su estampa, este hijo es de un payo
Y yo no me lo cayoGitano al creerse deshonrado
Se fue a su mujer, cuchillo en mano
¿De quién es el hijo? Me has engañao fijo
Y de muerte la hirió
Luego se hizo al monte con el niño en brazos
Y allí lo abandonóLuna, quieres ser madre
Y no encuentras querer que te haga mujer
Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer
Con un niño de piel?
Hijo de la lunaY las noches que haya luna llena
Será porque el niño esté de buenas
Y si el niño llora menguará la luna
Para hacerle una cuna
Y si el niño llora menguará la luna
Para hacerle una cuna

Может, новое знанье поможет, расскажу я легенду одну,

Maybe the new knowledge will help, I’ll tell you a legend,

Как цыганка со смуглою кожей по ночам умоляла Луну:

How a dark-skinned Gypsy begged the moon at night:

— Красотой своей бледной светишь, вижу, знаешь желанья мои.

— You Shine with your pale beauty, I see, you know my desires.

Мой любимый ушел без ответа. Ты вернуть его мне помоги.

My favorite left without an answer. Help me get it back.

Отвечала Луна ей: — Согласна. Помогу, возвратится к тебе.

The Moon answered her: «I Agree. I’ll help you get back to you.

Но за помощь мою, цыганка, ты отдашь сына- первенца мне.

But for my help, Gypsy, you will give me your first — born son.

Сердце в бедной груди трепетало и сжималось от страха и страсти.

The heart in the poor chest was fluttering and shrinking with fear and passion.

Но на то, что Луна ей сказала, отвечала цыганка согласьем:

But to what the moon said to Her, the Gypsy woman replied in agreement:

«Не боюсь предстоящих мук. Пусть ты будешь ему, как мать,

«I am not afraid of the coming torment. Let you be like a mother to him

У тебя человечьих нет рук. Как ты будешь его качать?»

You don’t have human hands. How will you pump it?»

А Луна ведь сдержала слово. И к цыганке вернулся цыган.

And the Moon kept her word. And the Gypsy returned to the Gypsy.

Только сон один снова и снова снился бледной Луне по ночам.

Only one dream came again and again to the pale moon at night.

«Не боюсь предстоящих мук. Пусть ты будешь ему, как мать,

«I am not afraid of the coming torment. Let you be like a mother to him,

У тебя человечьих нет рук. Как ты будешь его качать?»

You don’t have human hands. How will you pump it?»

Год прошел, и другой за ним длился. И однажды, цветущей весной,

A year passed,and another followed. And one day, in the blooming spring,

У цыганки ребенок родился, предвещая несчастье собой.

A Gypsy woman’s child was born, foreshadowing misfortune.

Белолицый, с мраморной кожей, и лагунной глаза синевы.

White-faced, with marble skin, and lagoon-blue eyes.

На отца и на мать непохожий, словно был он сыном Луны.

Unlike his father and mother, as if he were the son of the moon.

— Все неправда! Измена! О, ужас! — закричал разъяренный цыган.

«It’s not true! Treason! Oh, the horror! «no!» shouted the enraged Gypsy.

— И чужой мне ребенок не нужен! Не прощу я коварный обман!

«And I don’t need someone else’s child!» I will not forgive the insidious deception!

Не внимая рассказам любимой, со слезами цыганку схватил,

Without listening to the stories of his beloved, with tears, he grabbed the Gypsy,

И простить ее не было силы. Он кинжал в ее сердце вонзил.

And there was no power to forgive her. He plunged a dagger into her heart.

Помутился рассудок от горя, взял младенца цыган своего,

He lost his mind from grief, took the baby Gypsies of his own,

Поднялся на высокую гору и оставил на камне его.

He climbed a high mountain and left it on a rock.

От волнения руки дрожали, закружилась его голова.

His hands were shaking with excitement, and his head was spinning.

В ней теперь непрестанно звучали перед смертью цыганки слова.

The words that were now constantly echoed in her mind before the Gypsy’s death.

«Не боюсь предстоящих мук. Пусть ты будешь ему, как мать,

«I am not afraid of the coming torment. Let you be like a mother to him,

У тебя человечьих нет рук. Как ты будешь его качать?»

You don’t have human hands. How will you pump it?»

И с тех пор, если мальчик смеется, то становится круглой Луна.

And since then, if the boy laughs, the Moon becomes round.

Заменяет собой ему солнце, ему светом становится тьма.

It replaces the sun, and darkness becomes its light.

А когда затоскует, невесел, иль заплачет — пойми, от чего,

And when he is sad, sad, or weeps-understand why,

То Луна превращается в месяц — колыбель, для дитя своего…

Then the Moon turns into a month-a cradle for its child…

«Не боюсь предстоящих мук. Пусть ты будешь ему, как мать,

«I am not afraid of the coming torment. Let you be like a mother to him,

У тебя человечьих нет рук. Как ты будешь его качать?»

You don’t have human hands. How will you pump it?»

Русский язык 9

«На пути к успеху, во время самоизоляции»

Каждый человек который живёт ускоренном темпом, полным графиком инагда хочет поставить паузу, чтобы понять истенный смысл своего существования. Так вот, мир для тебя остоновилась. Люди сидят дома в большинстве случаев, но можно ведь использовать это время для чего-то вдохновляющего, душевного, то что будет помочь тебе чувствовать живым. Можно ведь из своего комнаты заделать уголок для фантазии, без огроничении. Где будет присутствовать и домашняя отмасвера, и работчяя тем же мотивируя тебя творить. На пример если в прошлом хотел учится чему-то новому, это будет музыка,рисование,танцы,языки,пение,монтаж, что угодно просто бери и делай. Человек перед тем как начать понять других людей должен в первую очередь понять самого себя, что по настоящему нравится, чем хотелось бы заняться, но времени на этого не хватало. Просто без долгих раздумий, просто делай что душа хочет, тем же добовляя краски и разнообразие в своем жизни.

english, ՈՒսումնական շրջանների ամփոփում

Summary of English subject

During this academic year we have enriches our English knowledge by learning many new phrases, expressions, words, and texts by also revisioning what we have learned during the past academic years. We have also worked on many English to Armenian (and visa versa), Russian to English translations, that helped us learn many new words and enhance our vocabulary. Moreover, we have done many video analysis, which was helpful for our analytic and language skills like listening and speaking. Because of the current situation in our country, we had to stay at home, but that did not bother us do continue our learning process and do many projects even at home. The project that I liked the most was the family project, that I did with my sister. Thus, the quarantine situation could not prevent us from having an intensive learning program. Though there where some difficulties in online learning, I hope this situation will not last long and we will get back to our usual routine soon. So with the huge effort and help of our teachers and my friends the academic year went smoothly and was very productive for me.

Family project

I’ve participated in this project with my sister. We have presented some common superstitions that are widely spread in Armenia. This project can be helpful for many foreigners to learn more about Armenia, it’s culture and customs.

Translation project

In the scope of this project I have translated the ballade «Son of the moon» and I liked it very much. I think this kind of projects are very valuable as they both help us enrich our vocabulary and get familiar with foreign literature.

You can find many grammar exercises on my blog.

Հայոց պատմություն

Պատմության ամփոփիչ հաշվետվություն

Այս ուս տարվա ընթացքում մենք հասցրել ենք վերանայել, կրկնել ոչ միայն իններորդ դասարանի մեր ծրագիրը, այլև անցած տարիներինը։ Առցանց ուսուցման ժամանակ էլ մենք չդադարեցրինք զբաղվել ինքնակրթությամբ,մասնակցեցինք հետաքրքրաշարժ նախագծերի։ Ահա իմ ամենասիրելի նախագիծը։

«Իմ գերդաստանը»

Այս նախագծի շրջանակներում սովորողը պետք է ուսունասիրեր իր գերդաստանի պատմությունը, ներկայացրելով այն վիդեո կամ ռադիո նյութի տեսքով։ Այսպիսի նախագծերը մեզ օգնում են ոչ միայն ծանոթանալ մերիմեր գերդաստանի պատմության հետ, այլ նաև հիշարժան ժամանակ անցկացնել ընտանիքի անդամների հետ։ Օգնում են տարբեր պատմական իրադարձությունների մասին փաստեր լսելուն։ Հիանալի հնարավորություն է ընտանիքի հետ անցկացնելու համար։

ՈՒսումնական շրջանների ամփոփում, Գրականություն

Մարտ-մայիս ամիսներ հեռավար ուսուցման ամփոփում մայրենի լեզվից

Այս ուս տարվա ընթացքում մենք մասնակցել ենք բազմաթիվ նախագծերի ընթերցողական, հետազոտական, ընտանեկան և այլն։
Չնայած նրան, որ առաջացան բազմաթիվ խնդիրներ հեռավար ուսուցման ժամանակ, մենք չկորցրեցինք մեր իսկ ժամանակը օգտագործելով այն ինքնակրթության համար։

Կարդում ենք «Սասունցի Դավիթ»

Այս նախագծի ընթացքում մենք պետք է ընդեցեինք «Սասնա ծռեր» էպոսը, այնուհետև ձայնագրության, տեսանյութի միջոցով ներկայացնեինք այն մեր բլոգներում։ Ահա և իմ արդյունքը։

Հատվածներ « Սիրտը» գրքից

Սա ընթերցողական և վերլուծական նախագիծ է,որի ընթացքում սովորողները ամրապնդում են իրենց ընթերցողական, երևակայական, մտածողական հմտությունները։

Ինչ էլ լինի, կյանքը հրաշալի է

Այս նախագծն էլ շարադրական է։ Ինձ չափազանց հաճելի է մասնակցել այսպիսի նախագծերին, քանի որ այսպիսի նախագծերը հետաքրքրում են ինձ։

Մի խոսքով այս ուս տարին կարող եմ համարել հաջողված…

Հանրահաշիվ

Թեստ 10

 1. Երկու բրիգադներ միաժամանակ սկսեցին փորել 225 մ երկարության
  թունելը, շարժվելով իրար ընդառաջ: Հայտնի է, որ առաջին բրիգադը
  մեկ օրում 1/2 մ ավելի է փորում քան երկրորդը:
  1) Քանի՞ մետր էր փորում երկրորդ բրիգադը 1 օրում, եթե նրանք
  հանդիպել են փորելը սկսելուց 50 օր հետո :
  2) Քանի՞ տոկոսով ավելի էր փորում առաջին բրիգադը 1 օրում:
  Լուծում՝
  Առաջինը՝ (x+1/2)մ
  Երկրորդը՝ xմ
  50x + 50(x+1/2)=225
  100x=200
  X=2
  2- 100%
  2,5- ?%
  125%-100%=25%:
 2. Անոթում կար սպիրտի 10%-ոց լուծույթ: Անոթից դատարկեցին նրա
  պարունակության 1/3 -ը և ավելացրին ջուր այնքան, որ անոթը լցվեց իր
  սկզբնական տարողության 5/6 մասը: Գտեք սպիրտի տոկոսային
  պարունակությունը նոր ստացված խառնուրդում:

Լուծում՝
Ենթադրենք ունենք 30գ լուծույթ,որի 10%-ը սպիրտ է, այսինքն 3գ սպիրտ է:

Մնաց 2/3,որպեսզի դառնա 5/6, պետք է ավելացնել 1/6,
30գ-ի 1/6-ը, 301/6= 5գ, 302/3= 20գ, 20+5 =25գ
20գ-ում կա2գ սպիրտ,
25գ- 100%
2գ- ?%
2*100:25= 8% Պատ.՝ 8%:

 1. А-վայրից դեպի В վայր, որոնց միջեւ հեռավորությունը 200 կմ է, մեկնեց բեռնատար ավտոմեքենան: 1 ժամ հետո նույն ուղղությամբ մեկնեց մարդատար ավտոմեքենան եւ В վայր հասավ բեռնատարի հետ միաժամանակ: Գտեք մարդատարի արագությունը, եթե այն 10 կմ/ժ-ով ավելի արագ էր ընթանում, քան բեռնատարը:

Լուծում՝
նշ.բեռ.արագ. x
մարդ. արագ.x+10
200/x+10 = 200/x -1, x=40, Պատ.՝ 40+10=50:

Կենսաբանություն

Ժառանգական հիվանդություններ

Ժառանգական հիվանդություններ, մարդկանց ժառանգական հիվանդությունները բազմաբնույթ դրսևորումներ ունեն։ Ներկայումս այդ հիվանդությունների լիարժեք դասակարգում չկա, քանի որ դժվար է որոշել այս կամ այն ժառանգական ախտաբանության հիմքում ընկած չափանիշների շրջանակը, որոնցով հնարավոր է դրանք տարբերակել։

Համաձայն շատ գիտնականների կողմից ընդունված դասակարգման՝ մարդու բոլոր ժառանգական հիվանդությունները բաժանվում են 4 խմբի.

Մեկ գենի մուտացիայիով պայմանավորված հիվանդություններ, որոնց ժառանգումն իրականանում է մենդելյան օրինաչափությունների համաձայն, ուստի դրանց անվանում են նաև «միագեն մենդելյան հիվանդություններ»,

Քրոմոսոմային համախտանիշներ (սինդրոմներ). հանդիսանում են քրոմոսոմների կառուցվածքային կամ քանակական վերակառուցումներ։

Բազմագործոն (մուլտիֆակտորիալ) հիվանդություններ, որոնց առաջացման համար անհրաժեշտ է ժառանգական և միջավայրի համապատասխան գործոնների զուգակցում։ Դրանց թվում են նաև որոշ ուռուցքային, ինչպես նաև օրգանիզմի ծերացման հետ կապված հիվանդություններ։

Ժառանգման ոչ ավանդական տիպ ունեցող միագեն (մոնոգենային) հիվանդություններ, որոնց սերնդեսերունդ ժառանգումը պայմանավորված չէ մենդելյան օրինաչափություններով։

Русский язык 9

Факты о «Сасна црер» от знаменитых историков

1.Мср это древний Египет а Мсра Мелик кароль Египта.

2.Когда лев закрыл путь хлеба, Мгер пошел и убил его открыв путь, в реальности лев это Асирия который стал сильнее и закрыл торговый путь по которому переносили хлеб из Египта.

3.Большой и маленький Мгер в реальности идея одного бога который умерает и возраждается. А Давида добавили поже.

4.Большой Мгер, Верго и Оган они братья троеца как в Греции были Зевс,Аид и Посейдон.

5.Когда новая религия сменят старого, старая религия становится эпосом и эго понятия ещё долго остаются в народе. Это наблюдается не только в Армении.